ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ


Η Τεχνική που εφαρμόζεται Η θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζεται βασίζεται στην λεγόμενη Τεχνική της Εξαναγκασμένης Υπεραιμίας (T.F.H. Technical forced hyperemia) Έχει παρατηρηθεί ότι οι περιοχές που παρουσιάζουν συχνότερα κακώσεις είναι περιοχές που χαρακτηρίζονται από μειωμένη αιμάτωση. Που οφείλεται αυτό;;; Το σώμα μας έχει τρεις διαφορετικούς τρόπους να εξασφαλίζει την σωστή αιμάτωση, μέσω της καρδιάς , μέσω της αρτηριακής και φλεβικής κίνησης και μέσω της μυϊκής σύσπασης.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχοντας σημαντικά μειωμένη πλέον σωματική δραστηριότητα, στερεί από το σώμα την δυνατότητα της σωστής αιμάτωσης των μυών, με αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του τρίτου παράγοντα, της αιμάτωσης μέσω της μυϊκής σύσπασης, καθιστώντας τους άλλους δύο παράγοντες , την αιμάτωση δηλαδή μέσω της καρδιάς και μέσω της φλεβικής κίνησης ανεπαρκείς.
Ως συνέπεια αυτού το γεγονότος η δυναμική του πόνου που προκαλείται από μια κάκωση συνοδευόμενη από κακή αιμάτωση αυξάνεται σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 100% χαρακτηρίζοντας τον ως ανυπόφορο και οδηγώντας συχνά σε άσκοπες φαρμακευτικές μεθόδους.
Η πρόκληση πόνου υψηλότερης δυναμικής από τον πόνο που προκαλεί η ίδια η κάκωση αναγνωρίζεται από τον εγκέφαλο ως ψευδής ειδοποίηση πόνου , η οποία αυξάνει την παραγωγή ουσιών όπως η ντοπαμίνη και οι ενδορφίνες δημιουργώντας έτσι μια φυσική άμυνα του οργανισμού απέναντι στον πραγματικό πόνο δημιουργώντας έτσι αίσθημα ανακούφισης Κατά την εφαρμογή της μεθόδου T.F.H. χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός ειδικών μαλάξεων και στοχευόμενων πιέσεων που σκοπό έχουν να ξυπνήσει την φυσική αντίδραση του οργανισμού προκειμένου να ενεργοποιήσει αυτόματα την παραγωγή ενδορφίνης και ντοπαμίνης , ενδογενών ουσιών που οδηγούν στο αίσθημα της ευφορίας, ενώ μειώνουν παράλληλα την υποβόσκουσα κατάθλιψη και το άγχος.
(οι ενδορφίνες είναι οι κατεξοχήν νευροδιαβιβαστές που λειτουργούν στο σώμα μας σαν «φυσικοί φονιάδες του πόνου» (naturalpainkillers). Είναι υπεύθυνες για την αδιαφορία στα επώδυνα ερεθίσματα Η ντοπαμίνη είναι ρυθμιστικός νευροδιαβιβαστής του ΚΝΣ, ανήκει στην ομάδα των κατεχολαμινών, συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του εγκεφάλου με σημαντικό ρόλο , στη συμπεριφορά και γνωστική λειτουργία, στην εκούσια κίνηση, στα κίνητρα και την ανταμοιβή, στην αναστολή της παραγωγής προλακτίνης (γαλουχία), τον ύπνο, τη διάθεση, την προσοχή, τη συγκέντρωση και τη μάθηση. Ντοπαμινεργικοί νευρώνες (δηλαδή, οι νευρώνες στους οποίους ο κύριος νευροδιαβιβαστής είναι ντοπαμίνη) υπάρχουν κυρίως στην κοιλιακή περιοχή της καλύπτρας (VTA) του μεσεγκεφάλου, στη συμπαγή μοίρα της μέλαινας ουσίας, καθώς και τον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου. Η βασική βλάβη στη νόσο Parkinson είναι η απώλεια συγκεκριμένων νευρώνων σε μία περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται μέλαινα ουσία και βρίσκεται στο μεσεγκέφαλο. Η ντοπαμίνη που παράγεται από αυτούς τους νευρώνες μεταφέρεται με τις απολήξεις τους σε μία άλλη περιοχή του εγκεφάλου, που ονομάζεται ραβδωτό σώμα και συνδέεται εκεί με τους υποδοχείς της. Η μέλαινα ουσία και το ραβδωτό σώμα απαρτίζουν μέρος ενός συστήματος που ονομάζεται Βασικά Γάγγλια, και έχει ως βασικό ρόλο την ρύθμιση της κινητικότητας, έτσι ώστε αυτή να γίνεται με πιο αυτοματοποιημένο τρόπο. Με την απώλεια των νευρώνων της μέλαινας ουσίας και των νευρικών τους απολήξεων, δημιουργείται έλλειμμα μεταβίβασης του σήματος μέσω ντοπαμίνης, με αποτέλεσμα την κινητική δυσλειτουργία.)