ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


Συνεδρία Διάγνωσης

Ξεκινήστε την γνωριμία σας με το θεραπευτικό μας κέντρο με μια εντελώς δωρεάν διαγνωστική συνεδρία διάρκειας 20’, που θα έχει ως σκοπό και στόχο τον εντοπισμό του προβλήματος που αντιμετωπίζετε και τον καθορισμό τόσο της διάρκειας όσο και της διαδικασίας αποκατάστασής του.

20

Διάρκεια Συνεδρίας

1

Συνεδρίες

Κόστος:

Δωρεάν

Κλείστε Ραντεβού

Θεραπευτική Συνεδρία

Αναλόγως του αριθμού των θεραπευτικών συνεδριών που θα κριθούν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, το κέντρο μας σαν δίνει την δυνατότητα της παροχής του παρακάτω οικονομικού πακέτου,
6 συνεδρίες με δώρο την 1 στην συνολική τιμή των 225€, έναντι των 270€ αρχική τιμή

45

Διάρκεια Συνεδρίας

6

Συνεδρίες

Κόστος:

225

Κλείστε Ραντεβού

Θεραπευτική Συνεδρία

Αναλόγως του αριθμού των θεραπευτικών συνεδριών που θα κριθούν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, το κέντρο μας σαν δίνει την δυνατότητα της παροχής του παρακάτω οικονομικού πακέτου,
8 συνεδρίες με δώρο τις 2 στην συνολική τιμή των 270€ έναντι των 360€ αρχική τιμή

45

Διάρκεια Συνεδρίας

8

Συνεδρίες

Κόστος:

270

Κλείστε Ραντεβού

Συνεδρία Επανεξέτασης

Αρχή του κέντρου μας αποτελεί η διαρκής επαφή και το ενδιαφέρον μας για την μελλοντική πορεία του θεραπευόμενου Βασιζόμενοι λοιπόν στις αρχές μας προσφέρουμε την δυνατότητα της παρακολούθησης και επανεξέτασης άνευ κόστους, του εκάστοτε θεραπευόμενου σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της θεραπείας, αναλόγως της πάθησής του.

20

Διάρκεια Συνεδρίας

1

Συνεδρίες

Κόστος:

Δωρεάν

Κλείστε Ραντεβού

Ασκήσεις Συντήρησης

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης του εκάστοτε προβλήματος θα παρέχεται έντυπο υλικό με ασκήσεις συντήρησης στις οποίες ο θεραπευόμενος θα εκπαιδεύεται για την εφαρμογή τους με την βοήθεια του θεραπευτή.

20

Διάρκεια Συνεδρίας

1

Συνεδρίες

Κόστος:

Δωρεάν

Κλείστε Ραντεβού